Pla de Contigència Covid19 – EMC

[VAL] El Curs 2021/22 es durà a terme de forma presencial sempre que siga possible, adaptant-nos a les recomanacions i normativa sanitària que dictaminen les autoritats. El nostre principal objectiu per al curs 2021/22 no és altre que oferir les millors mesures de seguretat per a tots els usuaris de l’Escola. Us demanem que llegiu amb cura el Pla de Contingència i que pregunteu als vostres professors qualsevol dubte al respecte.

PLA DE CONTINGÈNCIA EMC – VALENCIÀ (versió abril 2022)

[CAS] El Curso 2021/22 se llevará a cabo de forma presencial siempre que sea posible, adaptándonos a las recomendaciones y normativa sanitaria que dictaminan las autoridades. Nuestro principal objetivo para el curso 2021/22 no es otro que ofrecer las mejores medidas de seguridad para todos los usuarios de la Escuela. Os pedimos que leáis con detenimiento el Plan de Contingencia y que preguntéis a vuestros profesores cualquier duda al respecto.

PLAN DE CONTINGENCIA EMC – CASTELLANO (versión abril 2022)