Escola

L’Escola de Música del Campello comença la seua activitat docent l’any 1990, organitzant el curs 1990/91 amb les especialitats de Guitarra, Piano i Llenguatge Musical. La gran acollida i la progressiva ampliació a altres especialitats musicals ha suposat la consolidació d’un projecte formatiu de qualitat i estretament lligat al poble del Campello.

L’Escola aposta per una formació universal i accessible. A qualsevol edat al llarg de la vida entre 0 i 100 anys i atenent a la diversitat educativa. El nostre pla d’estudis és flexible i adaptable a nivell individual, ja siga per cobrir una satisfacció lúdica o per preparar l’accés al conservatori elementals i profesionals de música.

Oferta d’especialitats:

• Cant coral.
• Guitarra Clàssica.
• Guitarra Moderna i de Jazz.
• Iniciació al Llenguatge Musical.
• Instruments de Plectre (Bandúrria, Llaüt, Mandolina, Mandola).
• Jardí musical. Grups de 3, 4 i 5 anys.
• Llenguatge Musical Ordinari.
• Llenguatge Musical Adults.
• Musicoteràpia 1. Sensibilització de 0 a 3 anys.
• Musicoteràpia 2. Diversitat educativa.
• Percussió.
• Piano.
• Preparatori Proves d’Accès.
• Vent-Fusta (Saxo, Clarinet i Flauta).
• Violí / Viola.
• Violoncel / Contrabaix.

La Escuela de Música del Campello comienza su actividad docente en 1990, organizando el curso 1990/91 con las especialidades de Guitarra, Piano y Lenguaje Musical. La gran acogida y la progresiva ampliación a otras especialidades musicales ha supuesto la consolidación de un proyecto formativo de calidad y estrechamente ligado al pueblo de El Campello.

La Escuela apuesta por una formación universal y accesible. A cualquier edad a lo largo de la vida entre 0 y 100 años y atendiendo a la diversidad educativa. Nuestro plan de estudios es flexible y adaptable a nivel individual, ya sea para cubrir una satisfacción lúdica o para preparar el acceso al conservatorio elementales y profesionales de música.

Oferta de especialidades:

• Canto coral.
• Guitarra Clásica.
• Guitarra Moderna y de Jazz.
• Iniciación al Lenguaje Musical.
• Instrumentos de Púa (Bandurria, Laúd, Mandolina y Mandola).
• Jardín musical. Grupos de 3, 4 y 5 años.
• Lenguaje Musical Ordinario.
• Lenguaje Musical Adultos.
• Musicoterapia 1 Sensibilización de 0 a 3 años.
• Musicoterapia 2. Diversidad educativa.
• Percusión.
• Piano.
• Preparatorio Pruebas de Acceso.
• Viento-Madera (Saxo, Clarinete y Flauta).
• Violín / Viola.
• Violonchelo / Contrabajo