Inscripció curs 2022/23

[VAL] El dilluns 4 de juliol començarà el termini d’inscripció per a la matrícula en el curs 2022/23. Tot seguit s’indiquen les condicions:

 • L’admissió es realitzarà segons data d’inscripció i nombre d’especialitats a matricular.
 • El termini d’inscripció estarà obert des del 4 de juliol fins esgotar les places vacants ofertades.
 • La matrícula es formalitzarà administrativament després dies després de fer la inscripció.
 • Si en el moment de formalitzar la matrícula s’han esgotat les places d’una deternimada especialitat es podrà optar per altra especilitat i/o romandre en llista d’espera en les especialitats triades (segons s’indique en el formulari d’inscripció).
 • És necessari que facilite de forma correcta la informació de contacte (telèfon i correu electrònic).
 • El procés d’inscripció serà telemàtic i començarà el 4 de juliol a les 12:00h en el següent formulari.

[CAS] El lunes 4 de julio empezará el plazo de inscripción para la matrícula en el curso 2022/23. A continuación se indican las condiciones:

 • La admisión se realizará según fecha de inscripción y número de especialidades a matricular.
 • El plazo de inscripción estará abierto desde el 4 de junio hasta agotar las plazas vacantes ofertadas.
 • La matrícula se formalizará administrativamente días después de realizar la inscripción.
 • Si en el momento de formalizar la matrícula se han agotado las plazas de un determinado instrumento, se podrá optar por otra especialidad instrumental y/o permanecer en lista de espera en una o varias especialidades escogidas (según se indique en el formulario de inscripción).
 • Es necesario que facilite de forma correcta la información de contacto (teléfono y correo electrónico).
 • El proceso de inscripción será telemàtico y comenzará el 4 de julio a las 12:00h en el siguiente formulario.

Vacants ofertades Curs 2022-23 / Vacantes ofertadas Curso 2022-23:

 • Jardí Musical 3 anys: 7 places.
 • Jardí Musical 4 anys: 4 places.
 • Jardí Musical 5 anys: 5 places.
 • Iniciació a la Música 6 anys: 2 places.
 • Musicoteràpia grupal (menors 3 anys): 3 places.
 • Musicoteràpia NEE individual: 2 places.
 • Piano: 13 places.
 • Guitarra: 11 places.
 • Ukelele: 4 places.
 • Percussió: 3 places.
 • Bandúrria/Llaüt/Mandolina: 2 places.
 • Saxo/Clarinet/Flauta: 2 places.
 • Violí/Viola: 1 plaça.
 • Violoncel: 0 places. Accés per llista d’espera.