ALUMNES DE LLENGUATGE MUSICAL ORDINARI

[val] NOTA INFORMATIVA ALUMNES DE LLENGUATGE MUSICAL ORDINARI

A causa de la situació sanitària actual i davant la crida de les autoritats locals per minimitzar els desplaçaments i contactes socials, hem pres la decisió de treballar, temporalment i durant el temps necessari, en modalitat de grups alterns.

Aquesta modalitat, prevista ja en el procés de matriculació, només afectarà els grups de Llenguatge Musical Ordinari: Iniciació, 1r, 2n, 3r, 4t i PPA. Cada grup d’alumnes es dividirà en dos subgrups que haurà d’assistir el dia assignat; un únic dia a la setmana, consulteu llista adjunta. Al tractar-se de grups súper reduïts estem convençuts que el ritme de treball es podrà mantenir quasi com actualment. La modalitat de subgrups alterns la mantindrem únicament el temps just i necessari, segons indiquen les autoritats en basant al grau d’incidència de contagis a nivell local. Les classes individuals d’instrument i els grups de Jardí Musical, Musicoteràpia, Cor i LM Adults, se seguiran desenvolupant de forma habitual.

La intenció d’aquesta mesura no és altra que dotar-nos d’una major seguretat, reduint significativament l’afluència de persones i, així mateix, augmentant la distància interpesonal dins de les classes. Com és lògic, totes les mesures establertes en el nostre pla de contingència seguiran sent vàlides i d’obligat compliment.

És el moment d’extremar les precaucions i estem segurs que enteneu que aquestes mesures puntuals es duen a terme pel bé comú de tots els usuaris i famílies de l’entorn de l’Escola de Música.

Per a més informació o qualsevol dubte podeu consultar la pàgina web de l’escola de música (www.escolamusicaelcampello.es) o contactar via correu electrònic (escolamusicaelcampello@gmail.com).

Moltes gràcies per la vostra comprensió.

El Campello, 17 de gener de 2021.

La Direcció.

[cas] NOTA INFORMATIVA ALUMNOS DE LENGUAJE MUSICAL ORDINARIO

Debido a la situación sanitaria actual y ante el llamamiento de las autoridades locales para minimizar los desplazamiento y contactos sociales, hemos tomado la decisión de trabajar, temporalmente y durante el tiempo necesario, en modalidad de grupos alternos.

Esta modalidad, contemplada ya en el proceso de matriculación, solo afectará a los grupos de Lenguaje Musical Ordinario: Iniciación, 1º, 2º, 3º, 4º y PPA. Cada grupo de alumnos se dividirá en dos subgrupos que deberá asistir el día asignado; un único día a la semana, consultar lista adjunta. Al tratarse de grupos súper reducidos estamos convencidos que el ritmo de trabajo se podrá mantener casi como hasta ahora. La modalidad de subgrupos alternos la mantendremos únicamente el tiempo justo y necesario, según indiquen las autoridades en base al grado de incidencia de contagios a nivel local. Las clases individuales de instrumento y los grupos de Jardín Musical, Musicoterapia, Coro y LM Adultos, se seguirán desarrollando de forma habitual.

La intención de esta medida no es otra que dotarnos de una mayor seguridad, reduciendo significativamente la afluencia de personas y, a su vez, aumentando la distancia interpesonal dentro de las clases. Como es lógico, todas las medidas establecidas en nuestro plan de contingencia seguirán siendo válidas y de obligado cumplimiento.

Es el momento de extremar las precauciones y estamos seguros que entendéis que estas medidas puntuales se llevan a cabo por el bien común de todos los usuarios y familias del entorno de la Escuela de Música.

Para más información o cualquier duda podéis consultar la página web de la escuela de música (www.escolamusicaelcampello.es) o contactar vía correo electrónico ( escolamusicaelcampello@gmail.com).

Muchas gracias por vuestra comprensión.

El Campello, 17 de enero de 2021.

La Dirección.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *