Inscripció curs 2021/22

El preriode d’inscripció per al curs 2021/22 ha finalitzat. Per a més informació sobre vacants ocasionals, llistes d’espera, etc. consulteu disponiblitat al telèfon 965 636 1944 o al correu electrònic escolamusicaelcampello@gmail.com.

El período de inscripción para el curso 2021/22 ha finalizado. Para más información sobre vacantes ocasionales, listas de espera, et. consulte disponibilidad en el teléfono 965 636 1944 o en el correo electrónico escolamusicaelcampello@gmail.com.