Renovació matrícula curs 2024/25

IMPORTANT: La renovació de matrícula, per a l’alumnat del curs actual 2023/24, començarà el dilluns 10 de juny. El dia i l’hora del tràmit s’indiquen en el sobre de lliurat a l’alumnat. Les persones que encara no han recollit el sobre de renovació deuen passar, quan abans possibe, per secretaria.

IMPORTANTE: La renovación de matrícula, para el alumnado del curso actual 2023/24, comenzará el lunes 10 de junio. El día y la hora del trámite se indican en el sobre de renovación. Las personas que todavía no han recogido el sobre de renovación deben pasar, cuanto antes, por secretaría.


NOVA MATRÍCULA

A principis de juliol s’obrirà el termini d’inscripció de nova matrícula per al nou alumnat. Es publicarà tota la informació en uns dies.

NUEVA MATRÍCULA

A principios de julio se abrirá el plazo de inscripción de nueva matrícula para el nuevo alumnado. Se publicará toda la información en unos días

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *