Instruccions curs 2021/22

Estimats usuaris i famílies de l’escola de música, vos recordem que el curs 2021/22 començarà el proper DIVENDRES 1 D’OCTUBRE en l’horari habitual (de 17 a 21 hores).

La inscripció, oberta des del passat 15 de juliol, es podrà realitzar fins al 31 d’octubre en el següent enllaç: Inscripció Curs 2021/22. La formalització de matrícula (per a les persones ja inscrites) començarà del 9 de setembre endavant, seguint l’ordre rigorós de número d’especialitats, data i hora.

En aquelles especialitats on estiguen totes les places cobertes, la persona interessada podrà romandre en llista d’espera i, si així ho desitja, podrà matricular-se en altra especialitat.

Per raons d’accés a la Casa de Cultura, qualsevol tràmit es realitzarà de manera telemàtica i/o telefònica. Qualsevol reunió amb la direcció s’haurà de sol·licitar via telèfon (965 636 194) o correu electrònic (escolamusicaelcampello@gmail.com).

A la pàgina principal de la web (Inici), en la secció «Documentació General Curs 2021/22» es publicarà, a poc a poc, la informació d’interés general. Les instruccions particulars, accès a la plataforma virtual, permuta d’horaris, etc. es resoldran durant els primers dies de classe directament amb el professorat.

Durant el curs 2021/22 es seguirà mantenint el Pla de Contingència COVID-19 que podeu consultar en la part superior de la pàgina.

Salutacions, la direcció.

Estimados usuarios y familias de la escuela de música, os recordamos que el curso 2021/22 comenzará el próximo VIERNES 1 DE OCTUBRE en el horario habitual (de 17 a 21 horas).

La inscripción, abierta desde el pasado 15 de julio, se podrá realizar hasta el 31 de octubre en el siguiente enlace: Inscripción Curso 2021/22. La formalización de matrícula (para las personas ya inscritas) comenzará el 9 de septiembre adelante, siguiendo el orden riguroso de número de especialidades, fecha y hora.

En aquellas especialidades donde estén todas las plazas cubiertas, el interesado podrá permanecer en lista de espera y, si así lo desea, podrá matricularse en otra especialidad.

Por razones de acceso a la Casa de Cultura, cualquier trámite se realizará de forma telemática y/o telefónica. Cualquier reunión con la dirección se deberá solicitar previamente vía telefónica (965 636 194) o por correo electrónico (escolamusicaelcampello@gmail.com).

En la página principal de la web (Inici), en la sección «Documentación General Curso 2021/22» se publicarà, poco a poco, la información de interés general. Las instrucciones particulares, acceso a la plataforma virtual, permuta de horarios, etc. se resolverán durante los primeros días de clase directamente con el profesorado.

Durante el curso 2021/22 se seguirá manteniendo el Plan de Contingencia Covid-19 que puede consultar en la parte superior de la página.

Saludos, la dirección.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *