Proves d’accés a 2n LM

[VAL] Les proves d’accés lliure per a la incorporació directa en el 2n Curs de Llenguatge Musical (torn ordinari), tindran lloc el dimarts dia 21 de setembre a les 19:00h en l’aula 4 de l’Escola de Música (Casa de Cultura del Campello).

La crida a les persones d’aspirants es realitzarà a la porta d’accés de la Casa de Cultura a les 18:50h. Solament estarà permesa l’entrada als alumnes, que hauran de disposar de mascareta FFP2 o quirúrgica, posar-se gel hidroalcohòlic (a l’entrada) i no superar els 37,5ºC (es prendrà temperatura abans d’accedir). Serà necessari portar llapis i goma d’esborrar. El temps màxim per a fer la prova será de 90 minuts.

[CAS] Las pruebas de acceso libre para la incorporación directa en el 2º Curso de Lenguaje Musical (turno ordinario), tendrán lugar el martes día 21 de septiembre a las 19:00h en el aula 4 de la Escuela de Música (Casa de Cultura del Campello).

La llamada a los aspirantes se realizará en la puerta de acceso de la Casa de Cultura a las 18: 50h. Solo estará permitida la entrada a los alumnos, que deberán disponer de mascarilla FFP2 o quirúrgica, ponerse gel hidroalcohólico (en la entrada) y no superar los 37,5ºC (se tomará temperatura antes de acceder). Será necesario llevar lápiz y goma de borrar. El tiempo máximo para hacer la prueba será de 90 minutos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.