Proves d’accés a 2n LM

[VAL] Les proves d’accés lliure per a la incorporació directa en el 2n Curs de Llenguatge Musical (torn ordinari), tindran lloc el dimarts dia 21 de setembre a les 19:00h en l’aula 4 de l’Escola de Música (Casa de Cultura del Campello).

La crida a les persones d’aspirants es realitzarà a la porta d’accés de la Casa de Cultura a les 18:50h. Solament estarà permesa l’entrada als alumnes, que hauran de disposar de mascareta FFP2 o quirúrgica, posar-se gel hidroalcohòlic (a l’entrada) i no superar els 37,5ºC (es prendrà temperatura abans d’accedir). Serà necessari portar llapis i goma d’esborrar. El temps màxim per a fer la prova será de 90 minuts.

[CAS] Las pruebas de acceso libre para la incorporación directa en el 2º Curso de Lenguaje Musical (turno ordinario), tendrán lugar el martes día 21 de septiembre a las 19:00h en el aula 4 de la Escuela de Música (Casa de Cultura del Campello).

La llamada a los aspirantes se realizará en la puerta de acceso de la Casa de Cultura a las 18: 50h. Solo estará permitida la entrada a los alumnos, que deberán disponer de mascarilla FFP2 o quirúrgica, ponerse gel hidroalcohólico (en la entrada) y no superar los 37,5ºC (se tomará temperatura antes de acceder). Será necesario llevar lápiz y goma de borrar. El tiempo máximo para hacer la prueba será de 90 minutos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *